1e Lijnsconsulten

1e Lijnsconsulten

Deze beslaan een breed aandachtsgebied.
Psychische problematiek vertaalt zich vaak in (lichamelijke) klachten waar de huisarts de vinger niet op kan krijgen.
Klachten kunnen o.a. zijn hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, slaapproblemen, angst-en depressieve gevoelens.
Er kunnen ook psychische problemen ontstaan als gevolg van burn-out, scheiding, overlijden, trauma e.d.

Na verwijzing van de huisarts kunt u terecht voor 1e lijnsbehandeling. De behandeling is meestal kortdurend.

In een intake wordt informatie vergaard om problemen in kaart te brengen.
In overleg met de hulpvrager wordt besproken hoe het vervolg is.
Door middel van o.a. cognitieve gedragstherapie wordt vaak bereikt dat men anders tegen problemen aankijkt en wordt een perspectief voor de toekomst geboden.

De omgeving van de cli├źnt wordt zoveel mogelijk hierbij betrokken.

De verwijzer wordt geïnformeerd

Voor vrijblijvende informatie zie: Contact