AD(H)D staat voor aandachtsproblemen (concentratie) wel/niet in combinatie met hyperactiviteit.

Kinderen hebben soms moeite een focus te hebben doordat zij afgeleid worden of zichzelf afleiden. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

In een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek worden de cognitieve capaciteiten geïnventariseerd en worden de sterke/zwakke kanten in beeld gebracht.
In het intelligentieprofiel kan een groot verschil zijn tussen verbale en performale (visueel ruimtelijke) vaardigheden.
Hierdoor kunnen kinderen werkhoudingsproblemen hebben, die al dan niet gepaard gaan met frustratie en gedragsproblemen.
Er wordt bekeken hoe de concentratie is en hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling is verlopen. Eventuele faalangst wordt onderzocht. Kinderen kunnen ook daardoor onderpresteren.

Voor vrijblijvende informatie zie: Contact