Algemene informatie

Werkwijze:

Diagnostiek:

Er worden vragenlijsten verstrekt en de vroege ontwikkeling wordt nagegaan (anamnese).
Ook wordt eventuele andere (school)informatie bij de diagnostiek betrokken.
In de intake wordt uitgebreider op de verkregen informatie ingegaan en zal in overleg diagnostiek plaatsvinden. Afhankelijk van het probleem zal dit 1 of 2 dagdelen beslaan.
De bevindingen worden vast gelegd in een rapport en er vindt een afsluitend adviesgesprek plaats.
Met toestemming van de hulpvrager wordt dit advies desgewenst gedeeld met school e.a.

Behandeling:

Er wordt een behandelingsplan opgesteld. Afhankelijk van de ernst van het probleem zal deze 1 uur per week in beslag nemen.

Voor meer informatie kunt U kunt clicken op het gewenste aandachtsgebied.
Dyslexie
Dyscalculie
AD(H)D
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), PDD NOS. Sociaal emotionele problematiek w.o.
(faal)angst.
1e lijnsconsulten

Contactgegevens

Voor vrijblijvende informatie zie: Contact