AUTISME SPECTRUM STOORNISSEN (ASS) – PDD NOS.

Sociaal-emotionele problemen w.o. (faal)angst

Sommige kinderen hebben moeite met sociale contacten. Dit kan het gevolg zijn van emotionele problematiek en/of minder sterk ontwikkelde sociale vaardigheden.
Zij kunnen in een eigen wereldje leven of terugtrekgedrag laten zien.

Uitgebreid onderzoek kan de achtergrond van deze problematiek achterhalen.
Soms blijkt dat kinderen overvraagd/ondervraagd worden, of dat er sprake is van een trauma.

Een onderzoek naar de cognitieve vaardigheden (IQ) zal dan ook deel van de diagnostiek uit maken.
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in kaart gebracht.

Ook informatie van derden w.o. school wordt bij het onderzoek betrokken.

Voor vrijblijvende informatie zie: Contact