Dyscalculie

Dyscalculie is een informatieverwerkingsprobleem op het gebied van rekenen.
Kinderen ervaren problemen met het automatiseren van eenvoudige rekensommen.

Door middel van een uitgebreid diagnostisch onderzoek worden de cognitieve capaciteiten (IQ) en de didactische vorderingen op het gebied van rekenen in kaart gebracht. Hierdoor krijgt men inzicht in de sterke- en zwakke kanten.
In dit onderzoek wordt ook naar de concentratie, het geheugen en de automatisering gekeken.
Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (faalangst!).

De bevindingen worden in een rapport vastgelegd en er vindt een afsluitend eindgesprek plaats, waarbij advies gegeven wordt voor het vervolg. Het kan zijn dat een dyscalculieverklaring direct afgegeven kan worden, of dat er eerst behandeling moet plaatsvinden.

Om dyscalculie vast te kunnen stellen moet er een aanzienlijke achterstand zijn in presteren wat niet passend is bij het niveau van intellectueel functioneren.

Behandeling:

Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan in de meeste gevallen worden volstaan met 1x per week behandeling.

Zie contact voor vrijblijvende informatie.